Przygotowanie do ESEF z EQS ESEF oferowane przez EQS Group

Usługa EQS ESEF Grupy EQS ułatwia proces przygotowania sprawozdań finansowych:

 • Spółka przesyła nam swoje roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tradycyjnym formacie (np. Word, Excel, PDF).
 • Przekształcamy raport do formatu iXBRL zgdodnie z ESEF (łącznie z tagowaniem wszystkich obowiązkowych pozycji)
Umów się na prezentację rozwiązania EQS ESEF

Korzyści płynące z usługi EQS ESEF

Please accept marketing cookies to watch this video.

Prosty proces implementacji raportowania zgodnie z ESEF bez dodatkowego wysiłku dla Ciebie

 • Zaimportuj sprawozdanie finansowe do EQS IR COCKPIT przygotowanym w tradycyjnym formacie (Word, Excel lub PDF)
 • Konwersja sprawozdania finansowego do wymaganego formatu XHTML za pomocą dedykowanego oprogramowania
 • Tagowanie obowiązkowych pozycji przy użyciu znaczników XBRL / wdrożenie rozszerzonej taksonomii dla elementów specyficznyh i zakotwiczenie / walidacja
 • Proces walidacyjny przy użyciu oprogramowania oraz zespołu ekspertów
 • Walidacja przez spółkę – proces akceptacji sprawozdania finansowego w XHTML z wszystkimi tagami w EQS COCKPIT. Wszelkie zmiany realizowane w możliwie najkrótszym czasie, w tym samym dniu.
 • Sprawozdanie finansowe ESEF przygotowane w zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień jego publikacji i zatwierdzone przez system walidacyjny KNF (ESPI)
Zapytaj o ofertę cenową

Jedyna kompleksowa usługa dotycząca przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z ESEF przy wykorzystaniu EQS ESEF

Elastyczność formatu plików (Word, Excel, PDF)

Tagowanie przez ekspertów MSSF

Zmiany ‘na ostatnią chwilę’ wprowadzane szybko i sprawnie

Sprawozdanie finansowe ESEF przygotowane w zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień jego publikacji i zatwierdzone przez system walidacyjny KNF (ESPI)

Najwyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego dla przetwarzania danych wrażliwych/informacji poufnych

Zamów EQS ESEF

Kto jest zobowiązany do raportowania zgodnie z ESEF?

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanawia zasady dotyczące nowego jednolitego europejskiego formatu elektronicznego.

Od 2021 r. wszyscy emitenci, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym w UE, są zobowiązani do składania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSSF za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Ponieważ ESEF jest oparty na iXBRL, żaden inny format nie zostanie zaakceptowany przez KNF.

Dowiedz się więcej o jednolitym europejskim formacie elektronicznym

Przygotowanie do ESEF z EQS ESEF oferowane przez EQS Group

Usługa EQS ESEF Grupy EQS ułatwia proces przygotowania sprawozdań finansowych:

 • Spółka przesyła nam swoje roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tradycyjnym formacie (np. Word, Excel, PDF).
 • Przekształcamy raport do formatu iXBRL zgdodnie z ESEF (łącznie z tagowaniem wszystkich obowiązkowych pozycji)

Korzyści

 • No need for an expensive and complicated software
 • No need for additional IFRS and IT experts
 • No need for dealing with complex XBRL tagging
Kontakt

iXBRL – the European Single Electronic Format

ESEF is based on the so called inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL). The data standard displays the content of your financial report on web browsers and, at the same time, it is the best solution to identify, analyze and to use the tagged data. At the end iXBRL should ease the work of investors, analysts and auditors with an appropriate analysis software.

Nasze doświadczenie, twoje korzyści

Od ponad 10 lat jesteśmy ekspertami w przekształcaniu i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych w imieniu emitentów. Dzięki nam, nasi klienci konsekwentnie oszczędzają czas i pieniądze. Ponad 5.000 spółek już nam zaufało.

Reference Adidas Group | EQS Group

Highest security and data protection standards

 • Hosting in ISO 27001 certified high security data centers in Germany (Munich)
 • Business process mapping through certified ISMS according to ISO 27001
 • Case-specific encryption and cryptographic storage process
 • Regular multiple security audits subject to external penetration testing by some of Europe’s largest companies
 • Current data processing agreement according to latest updates included in the EU-GDPR
 • Many years of experience in handling highly sensitive data and applying strict security standards
 • TISAX certification for high level data security (Level 3)
Book ESEF service now

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Email