Skutkiem obowiązywania rozporządzenia MAR są znacznie surowsze regulacje dotyczące informacji cenotwórczych i utrzymywania list osób mających do nich dostęp.

Wszystkie wersje każdej listy osób mających dostęp do informacji poufnych muszą być prowadzone z należytą starannością

Automatyczna rejestracja zmian na liście

Wszystkie dane muszą być bezpiecznie przechowywane i dostępne przez cały czas …

Serwery o wysokim poziomie bezpieczeństwa z certyfikatem ISO

Muszę się upewnić, że wszystkie listy są w odpowiednim formacie, aby uniknąć kar…

Automatyczna ścieżka audytu w formacie UTC

Wszystkie osoby z dostępem do informacji poufnych muszą zostać poinformowane o ich obowiązkach i potwierdzić, że się z nimi zapoznały

Elektroniczne potwierdzenie zapoznania się z wymogami odnośnie posiadania informacji poufnych

Kierownictwo wymaga, aby wszelkie zmiany na liście osób mających dostęp do informacji poufnych były monitorowane i udokumentowane

Narzędzie zapewnia opcje wyszykiwania i eksportu raportów

Opis wybranych funkcji

Przechowuj dane o wszystkich osobach mających dostęp do informacji poufnych w jednym miejscu.

Potwierdzenia zapoznania się z procesem informacji poufnych są generowane i przechowywane elektroniczne.

Osoby mające dostęp do informacji poufnych przekazują niezbędne dane osobowe za pośrednictwem formularza.

Do osób, które tego nie zrobią, wysyłane są automatyczne przypomnienia o ich obowiązkach.

Wszystkie listy osób mających dostęp do informacji poufnych są wersjonowane automatycznie ze znacznikiem czasu UTC.

Narzędzie umożliwia również prowadzenie listy osób spełniających funkcje zarządcze i osób blisko związanych zgodnie z art. 19 MAR.

Automatyczna informacja wysyłana na początku okresów zamkniętych.

Narzędzie EQS Insider Manager jest zgodne z przepisami RODO.

Zamawiam demo

EQS Insider Manager – korzyści

Please accept marketing cookies to watch this video.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa w EQS Insider Manager

Nasze procesy i infrastruktura IT są regularnie certyfikowane i audytowane, co zapewnia zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wszystkie dane są przechowywane na serwerach w centrum danych Bayerische Landesbank w Monachium.

Stosowanie technologii RSA SecurID daje gwarancję, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemu w trybie dwustopniowej weryfikacji.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie
Ponad 750 firm korzysta z systemu EQS Insider Manager
Reference SAP | EQS Group
Reference Siemens | EQS Group

Czy masz jeszcze pytania?

System EQS Insider Manager umożliwia zarządzanie listami osób mających dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, jak również prowadzenie listy osób spełniających funkcje zarządcze i osób blisko związanych oraz śledzenie okresów zamkniętych zgodnie z art. 19 MAR.

System pozwala za pomocą kilku kliknięć wprowadzić nowe informacje poufne oraz przypisać osoby mające do nich stały lub okresowy dostęp. Osoby mające dostęp do informacji poufnych uzupełniają swoje dane korzystając z automatycznie generowanego linka. W przypadku nieuzupełnienia danych otrzymają one przypomnienie o konieczności dopełnienia obowiązku. System ułatwia życie członkom zarządu i kierownictwu dzięki zaplanowanym przypomnieniom o aktualizacji ich danych osobowych.

EQS Insider Manager zawiera wszystkie wymagane formularze umożliwiające informowanie osób mających dostęp do informacji poufnych o ich obowiązkach w zakresie MAR. Pouczenie dotyczące obowiązków osoby mającej dostęp do informacji poufnej jest dostarczane za pośrednictwem spersonalizowanego listu generowanego automatycznie przez aplikację.

Insiderzy otrzymują link, przy pomocy którego potwierdzają jednym kliknięciem, że zapoznali się ze swoimi obowiązkami. System rejestruje ich odpowiedź automatycznie. Insiderzy, którzy nie zareagują na otrzymane informację, otrzymają automatyczne powiadomienie o konieczności wypełnienia przez nich ich obowiązku. System pomaga emitentowi w realizacji wymogu dołożenia należytej staranności w tym zakresie.

Tak, możliwe jest przechowywanie list osób mających dostęp do informacji niejawnych w ramach systemu. System pozwala na szybkie przekonwertowanie tych informacji na listę dostępu o charakterze informacji poufnych w każdej chwili z dowolnego urządzenia.

System EQS Insider Manager umożliwia prowadzenie listy odbiorców informacji finansowych (np. osób, które biorą udział w przygotowywaniu raportów okresowych) i wysyła im także przypominanie o okresach zamkniętych.

Po określeniu, które osoby mają otrzymywać powiadomienia o okresach zamkniętych, system automatycznie wyśle przypomnienia w odpowiednim momencie. System umożliwia przypisanie funkcji „Okresy zamknięte” istniejącym osobom mającym dostęp do informacji poufnych lub administratorom systemu, aby byli również powiadamiani na początku i na końcu okresów zamkniętych.

Narzędzie EQS Insider Manager umożliwia bezpieczną współpracę pomiędzy członkami zespołu w Twojej firmie poprzez proste dodawanie notatek dotyczących informacji poufnych bezpośrednio w systemie. Dodatkowo, zarządzający procesem dostępu do informacji poufnych są automatycznie powiadamiani o ważnych czynnościach oraz mogą łatwo komunikować się ze sobą w bezpieczny sposób w ramach narzędzia.

Osoby mające dostęp do informacji poufnych samodzielnie aktualizują w ramach narzędzia swoje dane osobowe mając całkowitą kontrolę nad przekazywanymi danymi, które są bezpiecznie przesyłane i przetwarzane. Ponadto system EQS Insider Manager zapewnia aktualny szablon zawiadomienia o ochronie danych odpowiadający wymogom unijnego rozporządzenia ws. danych osobowych.

EQS Insider Manager jest w pełni dostosowany do unijnego rozporządzenia RODO. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane (np. dane, które nie powinny być przechowywane, są odpowiednio oznaczane i usuwane).

Skontaktuj się z nami

Email

Bądź zawsze na bieżąco

Nasz newsletter EQS Compliance Compass zawiera interesujące artykuły, opracowania oraz opis najlepszych praktyk obszaru zgodności.

Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera