Skutkiem obowiązywania MAR są znacznie surowsze regulacje dotyczące informacji cenotwórczych i utrzymywania list osób mających do nich dostęp.

Każda wersja każdej listy osób mających dostęp do informacji poufnych musi być prowadzona z należytą starannością …

Automatyczna rejestracja zmian na liście

Wszystkie dane muszą być bezpiecznie przechowywane i dostępne przez cały czas …

Serwery o wysokim poziomie bezpieczeństwa z certyfikatem ISO

Muszę się upewnić, że wszystkie listy są w odpowiednim formacie, aby uniknąć kar…

Automatyczna ścieżka audytu w formacie UTC

Wszyscy Insiderzy muszą zostać poinformowani o ich obowiązkach i potwierdzić, że się z nimi zapoznali…

Elektroniczne potwierdzenie zapoznania się z wymogami odnośnie posiadania informacji poufnych

Kierownictwo wymaga aby wszelkie zmiany na liście insiderów były monitorowane i udokumentowane

Narzędzie zapewnia opcje wyszykiwania i eksportu raportów

Opis wybranych funkcjonalności

Przechowuj dane o wszystkich insiderach w jednym miejscu

Potwierdzenia z zapoznania się z procesem informacji poufnych są generowane i przechowywane elektroniczne

Insiderowie przekazują niezbędne dane osobowe za pośrednictwem formularza

Insiderom, którzy tego nie zrobią, wysyłane są automatyczne przypomnienia o ich obowiązkach

Wszystkie listy osób mających dostęp do informacji poufnych są wersjonowane automatycznie i ze znacznikiem czasu UTC

Narzędzie umożliwia również prowadzenie prowadzenie listy osób spełniających funkcje zarządcze i osób blisko związanych, zgodnie z art. 19 MAR

Automatyczne informacja wysyłana na początku okresów zamkniętych

Narzędzie EQS Insider Manager jest zgodne z przepisami RODO.

Zamawiam demo

EQS Insider Manager – korzyści

Najwyższe standardy bezpieczeństwa w EQS Insider Manager

Nasze procesy i infrastruktura IT są regularnie certyfikowane i audytowane, co zapewnia zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wszystkie dane są przechowywane na serwerach w centrum danych Bayerische Landesbank w Monachium.

Stosowanie technologii RSA SecurID daje gwarancję, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do systemu w trybie dwustopniowej weryfikacji.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie
Ponad 600 firm korzysta z systemu EQS Insider Manager
Reference BMW | EQS Group
Reference SAP | EQS Group
Reference Siemens | EQS Group

Wciąż masz pytania?

System EQS Insider Manager umożliwia m.in. zarządzanie listami osób mających dostęp do informacji poufnych. zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku UE, prowadzenie listy osób spełniających funkcje zarządcze i osób blisko związanych oraz śledzenie okresów zamkniętych zgodnie z art. 19 MAR.

System pozwala za pomocą kilku kliknięć wprowadzić nowe informacje poufne oraz przypisać osoby mające do nich stały lub okresowy dostęp. Insiderzy, na podstawie automatycznie generowanego linka, uzupełniają swoje dane. W przypadku nieuzupełnienia danych przez insidera otrzyma on przypomnienie o konieczności dopełnienia obowiązku. System ułatwia życie członkom zarządu i kierownictwu dzięki zaplanowanym przypomnieniom o aktualizacji ich danych osobowych.

EQS Insider Manager zawiera wszystkie wymagane formularze umożliwiające informowanie insiderów o ich obowiązkach w zakresie MAR. Pouczenie dotyczące obowiązków osoby mającej dostęp do informacji poufnej jest dostarczane za pośrednictwem spersonalizowanego listu generowanego automatycznie przez aplikację.

Insiderzy otrzymują link, przy pomocy którego potwierdzają jednym kliknięciem, że zapoznali się ze swoimi obowiązkami. System rejestruje ich odpowiedź automatycznie. Insiderzy, którzy nie zareagują na otrzymane informację, otrzymają automatyczntyczne powiadomienie o konieczności wypełnienia przez nich ich obowiązku. System pomaga emitentowie w realizacji wymogu dołożenia należytej staranności w tym zakresie.

Tak, możliwe jest przechowywanie list osób mających dostęp do informacji niejawnych w ramach systemu. System pozwala na szybkie przekonwertowanie tych informacji na listę dostępu o charakterze informacji poufnych w każdej chwili z dowolonego urządzenia.

System EQS Insider Manager umożliwia prowadzenie listy odbiorców informacji finansowych (np. osób, które biorą udział w przygotowywaniu raportów okresowych) i wysyła im także przypominanie o okresach zamkniętych.

Po określeniu, które osoby mają otrzymywać powiadomienia o okresach zamkniętych, system automatycznie wyśle przypomnienia w odpowiednim momencie. System umożliwia przypisanie funkcji „okresy zamknięte” „istniejącym insiderom lub administratrom systemu”, aby byli również powiadamiani na początku i na końcu okresów zamkniętych.

Narzędzie EQS Insider Manager umożliwia bezpieczną współpracę pomiędzy członkami zespołu w Twojej firmie poprzez proste dodawanie notatek dotyczących informacji poufnych bezpośrednio w systemie. Dodatkowo, zarządzający procesem dostępu do informacji poufnych są automatycznie powiadamiani o ważnych czynnościach oraz mogą łatwo komunikować się ze sobą w bezpieczny sposób w ramach narzędzia.

Dane osobowe są aktualizowane przez samodzielnie przez insiderów w ramach narzędzia, którzy mają całkowitą kontrolę nad przekazywanymi danymi, które są bezpiecznie przesyłane i przetwarzane. Ponadto system EQS Insider Manager zapewnia aktualny szablon zawiadomienia o ochronie danych odpowiadający wymogom unijnego rozporządzenia ws. danych osobowych

EQS Insider Manager jest w pełni dostosowany do unijnego rozporządzenia RODO. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane, np. dane które nie powinny być przechowywane są opowiednio oznaczane i usuwane.

Skontaktuj się z nami

Ania Wojtus
Ania Wojtus

Director Business Development Poland
+48 791 336 994
+44 79 506 93 119

Email

Bądź zawsze na bieżąco

Nasz newsletter EQS Compliance Compass zawiera cenne artykuły ze świata Compliance (artykuły warte uwagi, białe księgi i nie tylko).

Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera