LEI — unikalny w skali globalnej identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO 17442

Kod LEI to unikalny w skali globalnej identyfikator. Kryzys finansowy pokazał trudności w zidentyfikowaniu przez banki i organy nadzorcze złożonych sieci firm, konstrukcji finansowych i kontrahentów. Globalny system kodów LEI przeciwdziała temu. Kod LEI umożliwia wyraźną identyfikację każdego partnera umowy i pomaga w ujawnieniu informacji organom nadzorczym. Kod LEI jest ważny na całym świecie.

Kto zobowiązany jest do posiadania kodu LEI?

Obowiązek posiadania kodu LEI ma każdy podmiot prawny, który:

 • dokonuje transakcji na rynkach finansowych, m.in. nabywania i sprzedawania akcji, obligacji, gwarancji, obligacji rządowych i instrumentów pochodnych
 • rejestruje finansowe instrumenty pochodne w rejestrze transakcji, co jest obowiązkowe od dnia 12 lutego 2014 r. według art. 9 rozporządzenia EMIR (rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego)
 • składa raporty bieżące, np. deklaracje praw do głosowania.
 • na podstawie rozporządzeń takich jak EMIR, MIFID II/MIFIR, CSDR, SFTR, ESEF jest lub będzie zobowiązany do raportowania.

Podmioty niefinansowe — spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z wszystkich dziedzin gospodarki, instytucje finansowe, banki, instytucje kredytowe, brokerzy, pośrednicy finansowi, pozostałe instytucje finansowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, w tym subfundusze w strukturze parasolowej, pozostałe instytucje zobowiązane.

W związku z rosnącą regulacją rynków finansowych przewiduje się, że kody LEI będą stosowane przez wiele organów i instytucji na całym świecie. Również wielu kontrahentów niefinansowych, którzy mogą być zaangażowani w kontrakty na instrumenty pochodne, będzie musiało uzyskać i stosować kody LEI. Osoby fizyczne i prawnie zależne od firmy nie są obecnie zobowiązane do korzystania z LEI.

Najprostszy sposób uzyskania kodu LEI

Kod LEI można uzyskać np. w EQS Group, jednym z pięćdziesięciu podmiotów na całym świecie uprawnionych do nadawania kodów LEI. Szczegóły dotyczące kodu LEI oraz sposoby jego uzyskania w EQS Group są dostępne na dedykowanej stronie EQS LEI Manager, którą stworzyliśmy aby zapewnić łatwy i szybki proces składania wniosków o nadanie kodu LEI.

Składając wniosek o nadanie kodu LEI z EQS LEI Manager, otrzymają Państwo:

 • najniższą cenę kodu LEI w Europie
 • natychmiastowe nadanie kodu LEI (nie dłużej niż 24 godziny)
 • całodobowe wsparcie
 • najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • doświadczenie EQS Group jako kolejnej instytucji nadającej kody LEI dla podmiotów z Polski
 • prosty system płatności online

Szybko, tanio i skutecznie

Najniższe ceny z EQS LEI Manager — oferujemy nadanie kodu LEI za jedyne 271 PLN w maksymalnie 24 godziny

Proces zamówienia kodu LEI jest prosty:

 1. Zarejestruj się na www.lei-manager.com
 2. Wpisz informacje o swojej firmie
 3. Załącz pełnomocnictwo upoważniające EQS Group do wystąpienia z wnioskiem o nadanie kodu LEI
 4. Otrzymaj swój kod LEI w 24 godziny

 

Złóż wniosek o nadanie kodu LEI

Porozmawiaj z naszymi specjalistami

Email

Always stay up to date

Our EQS Compliance Compass newsletter brings you informative and thought-provoking articles from the world of compliance (noteworthy articles, white papers & more).
Subscribe to our free newsletter