LEI – unikalny w skali globalnej identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO 17442

Kod LEI to unikalny w skali globalnej indentyfikator. Kryzys finansowy pokazał trudności w zidentyfikowaniu złożonych sieci firm, konstrukcji finansowych i kontrahentów dla banków i organów nadzorczych. Globalny system kodów LEI przeciwdziała temu. Kod LEI umożliwia wyraźną identyfikację każdego partnera umowy i pomaga w ujawnieniu informacji organom nadzorczym. Kod LEI jest ważny na całym świecie.

Kto zobowiązany jest do posiadania kodu LEI?

Obowiązek posiadania kodu LEI ma każdy podmiot prawny, który:

 • dokonuje transakcji na rynkach finansowych, m.in. nabywania i sprzedawania akcji, obligacji, gwarancji, obligacji rządowych i instrumentów pochodnych.
 • rejestruje finansowe instrumenty pochodne w rejestrze transakcji, co jest obowiązkowe od dnia 12 lutego 2014 r. wg. artykułu 9 rozporządzenia EMIR (rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego).
 • składa raporty bieżące np. deklaracje praw do głosowania.
 • na podstawie rozporządzeń takich jak EMIR, MIFID II/MIFIR, CSDR, SFTR, ESEF są lub będą zobowiązane do raportowania.

Podmioty niefinansowe – spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z wszystkich dziedzin gospodarki, instytucje finansowe, banki, instytucje kredytowe, brokerzy, pośrednicy finansowi, pozostałe instytucje finansowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, w tym subfundusze w strukturze parasolowej, pozostałe instytucje zobowiązane.

W związku z rosnącą regulacją rynków finansowych przewiduje się, że kody LEI będą stosowane przez wiele organów i instytucji na całym świecie. Również wielu kontrahentów niefinansowych, którzy mogą być zaangażowani w kontrakty na instrumenty pochodne, będzie musiało uzyskać i stosować kody LEI. Osoby fizyczne i prawnie zależne od firmy nie są obecnie zobowiązane do korzystania z LEI.

Najprostszy sposób uzyskania kodu LEI

Kod LEI można uzyskać np. w EQS Group, który jest jednym z pięćdzieśięciu podmiotów na całym świecie uprawnionym do nadawania kodów LEI. Szczegóły dotyczące kodu LEI oraz sposoby jego uzyskania w EQS Group są dostępne na dedykowanej stronie EQS LEI Manager, którą stworzyliśmy aby zapewnić łatwy i szybki proces składania wniosków o nadanie kodu LEI.

Składając wniosek o nadanie kodu LEI z EQS LEI Manager, otrzymają Państwo:

 • Najniższą cenę kodu LEI w Europie
 • Natychmiastsowe nadanie kodu LEI, w nie dłużej niż 24h
 • Wsparce 24h
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Kolejna instytucja nadająca kody LEI dla podmiotów z Polski to EQS Group
 • Prosty system płatności online

Szybko, tanio i skutecznie

Najniższe ceny z EQS LEI Manager – oferujemy nadanie kodu LEI za jedyne 271 zł w maksymalnie 24h

Proces zamówienia kodu LEI jest prosty:

 1. Zarejestruj się na www.lei-manager.com
 2. Wpisz informacje o swojej firmie
 3. Załącz pełnomocnictwo upoważniającego do wystąpienia do EQS Group z wnioskiem o nadanie kodu LEI
 4. Otrzymaj swój kod LEI w 24h

 

Złóż wniosek o nadanie kodu LEI

Porozmawiaj z naszymi specjalistami

Ania Wojtus
Ania Wojtus

Director Business Development Poland
+48 791 336 994
+44 79 506 93 119

Email

Always stay up to date

Our EQS Compliance Compass newsletter brings you informative and thought-provoking articles from the world of compliance (noteworthy articles, white papers & more).
Subscribe to our free newsletter