• plPolski | PL
Show locations Show locations

Webcast | Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych zgodnie z Dyrektywą UE dot. whistleblowingu

17.12.2021 roku mija okres implementacji dyrektywy UE (ang. EU Whistleblower Protection Directive) odnoszącej się do wprowadzenia procedur związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa. Do tego czasu podmioty prywatne i publiczne muszą wypracować wewnętrzne rozwiązania systemowe i proceduralne, aby na czas być w pełni przygotowanymi na ww. nowe obowiązki formalne.

Zmiana będzie największym wyzwaniem tam, gdzie świadomość dotycząca tych zagadnień jest relatywnie niska lub gdzie brak jest percepcji w zakresie przeciwdziałaniu nadużyciom lub nieprawidłowościom.

Zapraszamy na cykl unikalnych szkoleń, podczas których kompleksowo krok po kroku omówione zostaną działania związane z wprowadzeniem oraz właściwym funkcjonowaniem anonimowych kanałów informowania o naruszeniach i nieprawidłościach. Pokażemy w jaki sposób budować świadomość pracowników, a tym motywować ich do wzięcia większej odpowiedzialności za losy całej organizacji, w której pracują.

O szczegółowych informacjach dotyczących szkoleń oraz październikowej konferencji, będziemy informować na bieżąco wszystkich, którzy zgłoszą chęć udziału.

Data: 23 Lutego 2021 r.
Godz: 13:00

Zapisz się na bezpłatne spotkanie on-line

Cykl szkoleń

Skuteczny system do zarządzania procesem zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z Dyrektywą UE – program ramowy:

  • Luty – Wyzwania w zakresie whistleblowing jakie czekają biznes w 2021 r. Wprowadzenie do Dyrektywy UE.? Rozpocznij powtórkę
  • Luty – Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych zgodnie z Dyrektywą UE dot. whistleblowingu.
  • Kwiecień – Budowanie zaufania wśród pracowników wg. Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów Rozpocznij powtórkę
  • Maj – Polska ustawa o ochronie sygnalistów?! Rozpocznij powtórkę
  • Wrzesień – Październik – Od czego zależy etyczne zarządzanie w Twojej firmie w kontekście Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów?
  • Listopad – Grudzień – Przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości to dopiero początek (problemu)? ABC jak prowadzić postępowania wyjaśniające w organizacji.

DLA KOGO

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji zgodnego z Dyrektywą UE sytemu zarządzania procesem zgłaszania nieprawidłowości.

Zapraszamy najlepszych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i – nie mamy wątpliwości – zainspirują naszych odbiorców do wielu cennych zmian.

UCZESTNICY

  • będą mieli możliwość poznania europejskich i polskich wymogów prawnych w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości
  • będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu wdrożenia systemu lub dostosowaniem istniejącego systemu do nadchodzących wymagań mając na uwadze sprostanie specyfice oraz partykularnej sytuacji branżowej w ich organizacjach
  • będą świadomi tego jak systemy powinny chronić tożsamość osoby zgłaszającej oraz jak wygląda proces rejestracji i monitorowania zgłoszeń

 

MIEJSCE

Ze względu na COVID-19 wszystkie wydarzenia będą odbywały się całkowicie wirtualnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PRELEGENCI

ANIA WOJTUS
ANIA WOJTUS

Ania Wojtus jest Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w EQS Group i jest obecnie odpowiedzialna za rynek w EQS Group Poland. Wcześniej była odpowiedzialna za rozwój rynku w Wielkiej Brytanii, EQS Group UK. Przez ponad 15 lat współpracowała z klientami w Londynie w zakresie implementacji narzędzi informatycznych compliance i IR. Uzyskała tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

DR BEATA BARAN
DR BEATA BARAN

Adwokat, Partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj. Specjalista w zakresie whistleblowingu, wewnętrznych dochodzeń, compliance oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze transakcji międzynarodowych. Świadczy usługi prawne dla firm z sektora farmaceutycznego, finansowego, TSL oraz handlu detalicznego. Beata łączy praktykę prawniczą z badaniami naukowymi. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członkini Krakowskiej Izby Adwokackiej. Autor licznych publikacji z zakresu whistleblowingu, dochodzeń wewnętrznych, postępowań dyscyplinarnych, compliance, prawa pracy, prawa karnego wykonawczego, dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka. Prowadził badania naukowe w Heidelbergu (Carls-Ruprecht Universitat Heidelberg), Kijowie (Akademia Kijowsko-Mohylańska) i Sofii (Uniwersytet św. Klimenta Ohrydzkiego).

Uczestniczka 21. sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa, Szwajcaria) oraz 4. forum na temat kwestii mniejszościowych Rady Praw Człowieka (Genewa, Szwajcaria). Aktywnie wspiera młodych naukowców i studentów prawa; w przeszłości członek ELSA International Board (Bruksela, Belgia) oraz Krajowego Stowarzyszenia Doktorantów (Warszawa).

KATARZYNA SAGANOWSKA
KATARZYNA SAGANOWSKA

Katarzyna jest Dyrektor ds. zgodności z przepisami w regionie EMEA w TMF Group. Odpowiada za szeroko rozumianą zgodność usług świadczonych przez Grupę TMF z regulacjami prawnymi (m.in: kadry i płace / księgowość oraz usługi sekretariatu korporacyjnego). Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze compliance zdobywała pracując w branży logistycznej (DSV) oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (JLL). Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz szkoleniowcem w Instytucie Compliance. Jako autorka artykułów dla Forbes, Compliance Magazine, American Chamber of Commerce in Poland (AmCham), Contact Magazine Online (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa) i innych wydawnictw, chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i trendami w obszarze compliance i ważnych zmian regulacyjnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studium Polityki Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studium LLM w Międzynarodowym Prawie Handlowym (Akademia Leona Koźmińskiego).