• plPolski | PL
Show locations Show locations

Webcast | Polska ustawa o ochronie sygnalistów?!

17.12.2021 roku mija okres implementacji dyrektywy UE (ang. EU Whistleblower Protection Directive) odnoszącej się do wprowadzenia procedur związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa. Do tego czasu podmioty prywatne i publiczne muszą wypracować wewnętrzne rozwiązania systemowe i proceduralne, aby na czas być w pełni przygotowanymi na ww. nowe obowiązki formalne.

Zmiana będzie największym wyzwaniem tam, gdzie świadomość dotycząca tych zagadnień jest relatywnie niska lub gdzie brak jest percepcji w zakresie przeciwdziałaniu nadużyciom lub nieprawidłowościom.

Zapraszamy na cykl unikalnych szkoleń, podczas których kompleksowo krok po kroku omówione zostaną działania związane z wprowadzeniem oraz właściwym funkcjonowaniem anonimowych kanałów informowania o naruszeniach i nieprawidłościach. Pokażemy w jaki sposób budować świadomość pracowników, a tym motywować ich do wzięcia większej odpowiedzialności za losy całej organizacji, w której pracują.

O szczegółowych informacjach dotyczących szkoleń oraz październikowej konferencji, będziemy informować na bieżąco wszystkich, którzy zgłoszą chęć udziału.

Data: Środa, 19 maja 2021 r.
Czas trwania: 45 minut

Zapisz się na bezpłatne spotkanie on-line

Cykl szkoleń

Skuteczny system do zarządzania procesem zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z Dyrektywą UE – program ramowy:

  • Luty – Wyzwania w zakresie whistleblowing jakie czekają biznes w 2021 r. Wprowadzenie do Dyrektywy UE.? Rozpocznij powtórkę
  • Luty – Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych zgodnie z Dyrektywą UE dot. whistleblowingu. Rozpocznij powtórkę
  • Kwiecień – Budowanie zaufania wśród pracowników wg. Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów Rozpocznij powtórkę
  • Maj – Polska ustawa o ochronie sygnalistów?!
  • Wrzesień – Październik – Od czego zależy etyczne zarządzanie w Twojej firmie w kontekście Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów?
  • Listopad – Grudzień – Przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości to dopiero początek (problemu)? ABC jak prowadzić postępowania wyjaśniające w organizacji.

DLA KOGO

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji zgodnego z Dyrektywą UE sytemu zarządzania procesem zgłaszania nieprawidłowości.

Zapraszamy najlepszych ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i – nie mamy wątpliwości – zainspirują naszych odbiorców do wielu cennych zmian.

UCZESTNICY

  • będą mieli możliwość poznania europejskich i polskich wymogów prawnych w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości
  • będą świadomi wszystkich istotnych elementów procesu wdrożenia systemu lub dostosowaniem istniejącego systemu do nadchodzących wymagań mając na uwadze sprostanie specyfice oraz partykularnej sytuacji branżowej w ich organizacjach
  • będą świadomi tego jak systemy powinny chronić tożsamość osoby zgłaszającej oraz jak wygląda proces rejestracji i monitorowania zgłoszeń

 

MIEJSCE

Ze względu na COVID-19 wszystkie wydarzenia będą odbywały się całkowicie wirtualnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PRELEGENCI

ANIA WOJTUS
ANIA WOJTUS

Ania Wojtus jest Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu w EQS Group i jest obecnie odpowiedzialna za rynek w EQS Group Poland. Wcześniej była odpowiedzialna za rozwój rynku w Wielkiej Brytanii, EQS Group UK. Przez ponad 15 lat współpracowała z klientami w Londynie w zakresie implementacji narzędzi informatycznych compliance i IR. Uzyskała tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KATARZYNA SAGANOWSKA
KATARZYNA SAGANOWSKA

Katarzyna jest Dyrektor ds. zgodności z przepisami w regionie EMEA w TMF Group. Odpowiada za szeroko rozumianą zgodność usług świadczonych przez Grupę TMF z regulacjami prawnymi (m.in: kadry i płace / księgowość oraz usługi sekretariatu korporacyjnego). Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze compliance zdobywała pracując w branży logistycznej (DSV) oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (JLL). Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz szkoleniowcem w Instytucie Compliance. Jako autorka artykułów dla Forbes, Compliance Magazine, American Chamber of Commerce in Poland (AmCham), Contact Magazine Online (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa) i innych wydawnictw, chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i trendami w obszarze compliance i ważnych zmian regulacyjnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studium Polityki Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studium LLM w Międzynarodowym Prawie Handlowym (Akademia Leona Koźmińskiego).

MARIUSZ MINKIEWICZ
MARIUSZ MINKIEWICZ

Starszy Prawnik | Zespół Postępowań Spornych

Mariusz Minkiewicz jest adwokatem i starszym prawnikiem w Zespole Postępowań Spornych CMS.

Mariusz posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przedsiębiorstwach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa pracowników spółek, czy też wycieku informacji sensytywnych. Przygotowywał także porady w zakresie zgodności z prawem (compliance) i reprezentował klientów w postępowaniach dotyczącymi przestępczości gospodarczej. Mariusz wielokrotnie opracowywał również materiały szkoleniowe i polityki compliance (oraz zmian polityk) zaprojektowanych w celu zminimalizowania ryzyka zachowań przestępczych czy korupcyjnych.

Mariusz posiada również liczne doświadczenia w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących przestępstw popełnianych z użyciem Internetu.

MACIEJ KÓPCZYŃSKI
MACIEJ KÓPCZYŃSKI

Starszy Prawnik | Zespół Postępowań Spornych

Maciej Kópczyński jest adwokatem oraz starszym prawnikiem w Zespole Postępowań Spornych CMS.
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zgodności z prawem (compliance) i przestępczości gospodarczej w spółkach, w szczególności w zakresie spraw korupcyjnych.

Maciej Kópczyński ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przedsiębiorstwach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez pracowników klientów oraz reprezentuje klientów w postępowaniach karnych. W powyższym zakresie kompleksowo doradza również w zakresie odpowiedzialności karnej spółek, jak również pomaga uniknąć klientom ryzyka korupcji w przyszłości, prowadząc szkolenia oraz tworząc polityki compliance.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sądowych postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie spraw karnych gospodarczych.