• plPolski | PL
Show locations Show locations

iXBRL: Nowy język znaczników staje się obowiązkowy

ESEF obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Emitenci w Unii Europejskiej są zobowiązane do przekształcenia swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych na język iXBRL, (ang. “inline eXtensible Business Reporting Language”), który jest udoskonaleniem języka znaczników XBRL. Wszystkie dane finansowe i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są opatrzone standardową etykietą (tagiem). Znaczniki te są zgodne z jasno określoną taksonomią MSSF, przedstawioną w języku iXBRL. Pozwala to systemom informatycznym na automatyczny odczyt rocznych sprawozdań finansowych oraz umożliwia ich porównywalność jaki i dalsze przetwarzanie. Sprawozdania można, jak dotąd, otworzyć w dowolnej standardowej przeglądarce internetowej, ale dzięki tagowaniu można uzyskać dodatkowe informacje.

tagowanie iXBRL / XBRL: Narzędzie w firmie czy outsourcing?

Zastosowanie wymogów ESEF jest pracochłonne, wymaga znajomości taksonomii, wdrożenia i utrzymania narzędzia. Można rozwijać nowe kompetencje wewnątrz organizacji albo można zlecić wykonanie zadania firmie i ekspertom specjalizującym się w raportowaniu którzy posiadają już narzędzie.

Zanim firma zdecyduje się na wdrożenie narzędzia do znakowania XBRL i konwersji wewnątrz organizacji trzeba zainwestować w zakup odpowiedniego oprogramowania a następnie implementację nowego procesu. Zwykle w takiej sytuacji trzeba zbudować nowe kompetencje lub zatrudnić pracowników do zespołu księgowości czy relacji inwestorskich. Jak łatwo się domyślić – ze względu na specyfikę ESEF, a zwłaszcza na możliwość tworzenia rozszerzeń – znakowanie poszczególnych pozycji nie może podlegać pełnej automatyzacji i przynajmniej częściowo musi się odbywać ręcznie.

Taksonomia ESEF opiera się na taksonomii MSSF. Doświadczenie z taksonomią MSSF pokazuje, że należy się spodziewać częstych zmian i uzupełnień przez ESMA. Oprócz aktualnego oprogramowania, zapewnienie odpowiedniego zaplecza informatycznego oraz specjalistów zewnętrznych MSSF, jest niezbędne, w celu upewnienia się, że raport został oznakowany i przekonwertowany na format iXBRL poprawnie.

Zlecając wywiązanie się z obowiązków ESEF firmie zewnętrznej, firmy przenoszą obowiązek wywiązania się z wymogów ESEF na wybranego partnera. Koszt współpracy jest porównywalny lub niższy w porównaniu z inwestycja w oprogramowanie, dodatkowe koszty związane z księgowością, obsługą IT i relacjami inwestorskimi. Koszty są obliczane dla przygotowana każdego sprawozdania finansowego iXBRL za dany rok finansowy. Warto podkreślić, iż przypadku outsourcingu usługi, firma zachowuje pełną kontrolę nad konwersją i tagowaniem. Praca nad przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego może zostać zakończona jedynie, gdy firma zaakceptuje raport w formacie iXBRL.

Usługa XBRL/iXBRL EQS Group

Raporty finansowe są składane w nowym formacie iXBRL – w prosty i ekonomiczny sposób.

Przeczytaj więcej

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Ania Wojtus
Ania Wojtus

Director Business Development Poland
+48 791 336 994
+44 79 506 93 119

Email