ESEF Service fra EQS Group

ESEF Service fra EQS Group letter processen med at indsende dine årsregnskaber:

  • Du sender os dine årsregnskaber og konsoliderede regnskaber i digitalt standardformat (f.eks. Word, Excel, PDF)
  • Vi konverterer rapporterne til ESEF-format (herunder tabeltagging)
  • Til sidst overfører vi dataene til den nationale OAM, f.eks. Finanstilsynet eller OeKB

Fordele ved EQS ESEF Service

Enkel og komfortabel arbejdsgang

EQS Group ESEF process Danish
  • Upload af dine årsregnskaber til EQS IR COCKPIT i standardformat (Word, Excel eller PDF)
  • Konvertering af erklæringen til det krævede XHTML-format ved hjælp af afprøvet software
  • Tagging af relevante tabeller i XBRL / om nødvendigt oprettelse af udvidelser (forankring) / validering af tagging
  • Gennemgang af komplet regnskab ved hjælp af fire-øjne-princippet og intern sammenligningssoftware
  • Preview giver mulighed for at få vist rapporten konverteret og tagget i XHTML i EQS COCKPIT. Alle ændringsanmodninger gennemføres inden for kortest mulig tid og under alle omstændigheder samme dag.
  • Indsendelse muliggør at erklæringen, der er ESEF-compliant, nemt kan stilles til rådighed eller indsendes til godkendelse i EQS IR COCKPIT. Din forpligtelse til at indsende oplysninger er hermed opfyldt. Når OAM har gennemgået rapporten, offentliggøres den på OAM’s platform.

EQS ESEF Service: En nem måde at gennemføre ESEF forordningen på

Den eneste altomfattende ESEF tjeneste – på verdensplan

Fleksibelt filformat (Word, Excel, PDF)

Tagging udført af eksperter

Efterfølgende ændringer kan udføres hurtigt og effektivt

Vi håndterer overførslen til de nationale OAM’er for dig

Størst mulig IT-sikkerhed for håndtering af følsomme data

Hvem er forpligtet til at medvirke i ESEF?

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA fastsætter reglerne for det nye fælles europæiske elektroniske format.

Fra 2021 skal alle udstedere, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked i EU, indsende deres IFRS-koncernregnskab for regnskabsåret pr. 1. januar 2021.

Da ESEF er baseret på iXBRL, accepterer myndighederne ikke andre formater.

Hør mere om det fælles europæiske elektroniske format

Vores ekspertise, din fordel

Vi har været eksperter i konvertering og arkivering af finansielle rapporter i mere end 10 år. I den tid har vores kunder konsekvent sparet tid og penge. Mere end 5000 firmaer gør brug af vores service hvert år.

Reference Adidas Group | EQS Group

Kontakt os

Sven Schenkluhn
Sven Schenkluhn

Managing Director Compliance Services
+49 89 444 430-131

Hold dig ajour

Vores EQS Compliance Compass nyhedsbrev indeholder informative og spændende artikler om compliance området (blogs, white papers m.m.).

Tilmeld dig gratis nu!