ESEF Service fra EQS Group

ESEF Service fra EQS Group letter processen med at indsende dine årsregnskaber:

  • Du sender os dine årsregnskaber og konsoliderede regnskaber i digitalt standardformat (f.eks. Word, Excel, PDF)
  • Vi konverterer rapporterne til ESEF-format (herunder tabeltagging)
  • Til sidst overfører vi dataene til den nationale OAM, f.eks. Finanstilsynet eller OeKB

Fordele ved EQS ESEF Service

Enkel og komfortabel arbejdsgang

EQS Group ESEF process Danish
  • Upload af dine årsregnskaber til EQS IR COCKPIT i standardformat (Word, Excel eller PDF)
  • Konvertering af erklæringen til det krævede XHTML-format ved hjælp af afprøvet software
  • Tagging af relevante tabeller i XBRL / om nødvendigt oprettelse af udvidelser (forankring) / validering af tagging
  • Gennemgang af komplet regnskab ved hjælp af fire-øjne-princippet og intern sammenligningssoftware
  • Preview giver mulighed for at få vist rapporten konverteret og tagget i XHTML i EQS COCKPIT. Alle ændringsanmodninger gennemføres inden for kortest mulig tid og under alle omstændigheder samme dag.
  • Indsendelse muliggør at erklæringen, der er ESEF-compliant, nemt kan stilles til rådighed eller indsendes til godkendelse i EQS IR COCKPIT. Din forpligtelse til at indsende oplysninger er hermed opfyldt. Når OAM har gennemgået rapporten, offentliggøres den på OAM’s platform.

EQS ESEF Service: En nem måde at gennemføre ESEF forordningen på

Den eneste altomfattende ESEF tjeneste – på verdensplan

Fleksibelt filformat (Word, Excel, PDF)

Tagging udført af eksperter

Efterfølgende ændringer kan udføres hurtigt og effektivt

Vi håndterer overførslen til de nationale OAM’er for dig

Størst mulig IT-sikkerhed for håndtering af følsomme data

Hvem er forpligtet til at medvirke i ESEF?

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA fastsætter reglerne for det nye fælles europæiske elektroniske format.

Fra 2021 skal alle udstedere, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked i EU, indsende deres IFRS-koncernregnskab for regnskabsåret pr. 1. januar 2021.

Da ESEF er baseret på iXBRL, accepterer myndighederne ikke andre formater.

Hør mere om det fælles europæiske elektroniske format
Logo ESMA | EQS Group

Vores ekspertise, din fordel

Vi har været eksperter i konvertering og arkivering af finansielle rapporter i mere end 10 år. I den tid har vores kunder konsekvent sparet tid og penge. Mere end 5000 firmaer gør brug af vores service hvert år.

Reference Adidas Group | EQS Group
Reference Airbus | EQS Group
Reference Beiersdorf | EQS Group
Reference BMW | EQS Group
Reference Daimler | EQS Group
Reference E.ON | EQS Group

Kontakt os

Sven Schenkluhn
Sven Schenkluhn

Managing Director Compliance Services
+49 89 444 430-131

Hold dig ajour

Vores EQS Compliance Compass nyhedsbrev indeholder informative og spændende artikler om compliance området (blogs, white papers m.m.).

Tilmeld dig gratis nu!