Styrk din virksomhedskultur gennem tillid og gennemsigtighed

EQS Integrity Line er en sikker og anonym whistleblower software, der gør det muligt for dine medarbejdere at indberette forseelser som korruption, magtmisbrug og diskrimination internt, før klager bliver offentlige og i alvorlige tilfælde kan resultere i økonomiske tab og skade på omdømme. Whistlebloweren er beskyttet ved hjælp af kryptering.

Med whistleblower softwaren i EQS Integrity Line kan du…

 • …forbedre tilliden i dit firma
 • …beskytte dine medarbejdere
 • …forhindre korruption og embedsmisbrug
 • …opfylde de lovmæssige krav i loven om beskyttelse af whistleblowere (Whistleblower Protection Act)
 • …fokusere på en vigtig komponent i opbygningen af etiske virksomhedsprocesser
Mere end 4.000 kunder i hele verden har tillid til EQS Integrity Line
EQS Integrity Line reference Aker Solutions logo
EQS Integrity Line reference Grundfos logo
EQS Integrity Line reference Meyer Turku logo
EQS Integrity Line reference Parknow logo
EQS Integrity Line reference tieto Evry logo
EQS Integrity Line reference Vestas logo

Det siger vores kunder om os

EQS Integrity Line – enkel og sikker whistleblower software

Vores anonyme whistleblower software er i overensstemmelse med GDPR og sikrer, at du opfylder de lovmæssige krav vedrørende beskyttelse af whistleblowere, der er fastsat i det nuværende EU whistleblower direktiv.

Det giver medarbejderne mulighed for at indberette uetisk virksomhedsadfærd på en sikker og fortrolig måde. EQS Integrity Line reducerer således potentielle barrierer for whistleblowere og forenkler behandlingen af indgående rapporter. Du kan høre mere om whistleblower softwaren i denne video.

Hør mere om funktionerne og fordelene ved EQS Integrity Line på mindre end to minutter.

EQS Integrity Line opfylder de højeste sikkerhedskrav

Vores EQS Integrity Line whistleblower software opfylder de højeste krav til IT-sikkerhed og databeskyttelse. Vi beviser dette ved regelmæssige eksterne sikkerhedsrevisioner.

Vi opfylder følgende krav til din sikkerhed og individuelle behov

Integrity Line data security illustration | EQS Group

Datasikkerhed

Vores whistleblower software er baseret på et granulært autorisationskoncept og stiller en sikker og absolut fortrolig rapporteringskanal til rådighed.

Integrity Line process security illustration | EQS Group

Processikkerhed

Med ISO 27001-certificeringen garanterer vi et rapporteringssystem, der opfylder alle internationale standarder for informationssikkerhedssystemer.

Integrity Line DSGVO-Konformität Illustration | EQS Group

Databeskyttelse og overholdelse af lovgivningen

Opfylder nationale databeskyttelsesstandarder i overensstemmelse med kravene i EU’s whistleblower direktiv.

Integrity Line case management illustration | EQS Group

Anvendelighed

Hold styr på igangværende og afsluttede compliance sager i ét centralt sagsforvaltningssystem, og brug statistikker og dashboards i realtid til din compliance rapportering.

Integrity Line turnkey solution illustration | EQS Group

Enkel installation

Nyd godt af et ready-to-use-system med standardfunktioner af høj kvalitet. Kan anvendes i hele verden på alle sprog og er klar til brug på kortest mulig tid.

Integrity Line service illustration | EQS Group

Serviceafdeling

Vi rådgiver vores kunder lige fra den individuelle behovsanalyse til implementeringen af rapporteringssystemet og videre frem, og vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål.

Din enkle whistleblower software til sagsbehandling

 • Indtast sager fra eksterne kilder direkte i systemet
 • Modtag meddelelser og påmindelser om sagsbehandling
 • Administratorer kan tilpasse rapporteringsprocessen og tekstindholdet i systemet og indstille brugertilladelser præcist
 • I dashboardet kan du få et hurtigt overblik over de vigtigste data, eksportere dem eller se dem med flere detaljer
 • Konfigurer dit dashboard og dine meddelelser efter dine personlige præferencer

Enkel og intuitiv rapporteringsproces med få trin

 • Rapporteringsprocessen er tilgængelig på alle sprog, systemet genkender automatisk browsersproget
 • Hele rapporteringsprocessen er optimeret til PC og mobile enheder som f.eks. smartphones og tablets
 • Dine medarbejdere kan oprette og få direkte adgang til en sikker mailboks til (anonym) kommunikation med sagsbehandleren
 • Medarbejderne kan hurtigt og nemt få adgang til ofte stillede spørgsmål, hvis de er i tvivl om noget

Whistleblower systemer bliver obligatoriske i Den Europæiske Union

I henhold til det nuværende EU whistleblowerdirektiv skal alle firmaer med mere end 50 ansatte i Tyskland og i alle andre EU-medlemslande fremover have oprettet et internt whistleblower system. Desuden er de forpligtet til at bevise, at deres beskyttelsesstandarder opfylder EU kravene. Firmaer udsætter sig selv for en risiko for store bøder, hvis de undlader at indføre en whistleblower kanal eller har oprettet en utilstrækkelig kanal.

Forbered dig på de nye EU whistleblowerkrav nu! Vi glæder os til at hjælpe dig med at implementere din whistleblower software.

Læs mere om EU whistleblowerdirektivet

Sådan anvender vores kunder EQS Integrity Line

Puma, Rhenus Group og det italienske firma Webuild besluttede sig for EQS Integrity Line, da de skulle vælge en digital whistleblower softwareløsning. Hvordan implementerede de softwaren, og hvilke erfaringer har virksomhederne gjort på internationalt plan? Læs mere.

Det følgende indhold er kun tilgængeligt på engelsk.

Har du spørgsmål vedrørende vores whistleblower software?

Hvordan garanteres whistleblowerens anonymitet?

Vores whistleblower system (EQS Integrity Line) garanterer whistleblowernes anonymitet og sikrer, at deres identitet ikke kan spores på teknisk vis. EQS Integrity Line ligger på eksterne ISO 27001-certificerede servere med høj sikkerhed. På disse servere gemmes der ingen IP-adresser, lokaliseringsdata, enhedsspecifikationer eller andre data, der kan give mulighed for at drage konklusioner om whistleblowerens identitet.

Whistlebloweren kan selv bestemme, om han eller hun ønsker at forblive anonym eller give personlige oplysninger. Under alle omstændigheder overføres rapportens indhold i stærkt krypteret form ved hjælp af en offentlig-privat nøgleprocedure (PGP) med 2048 RSA-bits. Desuden foregår al serverkommunikation via en sikker HTTPS-forbindelse.”

 

Hvilke sikkerhedsstandarder opfylder EQS Integrity Line?

Både EQS som virksomhed og deres softwareudvikling for EQS Integrity Line er certificeret i henhold til informationssikkerhedsstandarden ISO 27001. Produktudviklingen og den løbende udvikling følger “Security by Design” -princippet. Desuden sikrer systemet fuld overholdelse af EU’s GDPR og globale databeskyttelsesregler, både for whistlebloweren i rapporteringsprocessen og for sagsbehandleren i den integrerede sagsforvaltning.

EQS Integrity Line opfylder de højeste sikkerheds- og krypteringskrav (dataoverførsel og -adgang) og garanterer dermed absolut fortrolighed for de indsendte rapporter.

 • ISO 27001-certificeret højsikkerhedsdatacenter
 • SSL-certificeret forbindelse
 • Kryptografisk kompleks opbevaringsprocedure
 • Sagsspecifik kryptering
 • Nøglen bliver hos kunden (hverken EQS eller andre tredjeparter har adgang til indholdet)
 • Adgang til indhold via et detaljeret autorisationssystem
 • Forskellige IT-sikkerhedsmoduler, f.eks. til brugeradministration og databeskyttelse
 • Fuldstændig beskyttelse af whistleblowerens anonymitet
 • Regelmæssige sikkerhedsrevisioner og penetrationstest
Hvilke sprog understøtter systemet?

EQS Integrity Line kan gøres tilgængeligt på alle verdens sprog. Der findes allerede tekstskabeloner i standarden for bedste praksis, på over 80 sprog.

Hvor lang tid tager det at implementere et whistleblower system?

EQS Integrity Line tilbyder forskellige pakker og konfigurationer for at imødekomme forskellige kundekrav. Standardløsningerne er tilgængelige i løbet af få dage med en minimal indsats fra kundens side. Tilpassede løsninger med udvidede sagsforvaltningsfunktioner er normalt tilgængelige til operationel anvendelse inden for 4 til 8 uger. Under implementeringen hjælper vores erfarne projektledere kunden med at opnå bedst mulig implementering og giver rådgivning om bedste praksis.

Findes der skabeloner til implementeringen?

EQS tilbyder forskellige skabeloner for bedste praksis til hurtig og nem implementering af whistleblower systemet. Disse skabeloner kan anvendes 1:1 eller tilpasses efter kundens behov. Der findes allerede skabeloner på over 80 sprog, der desuden kan overføres til alle andre sprog. Foruden skabelonerne står vores erfarne projektledere også til enhver tid klar til at rådgive og støtte kunden i hele implementeringsfasen for whistleblowing systemet.

Hvordan sikrer systemet overholdelsen af GDPR?

EQS Group bidrager til overholdelsen af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre databeskyttelsesregler på verdensplan gennem forskellige foranstaltninger på organisatorisk, teknisk og funktionelt niveau.

organisatorisk niveau gennem foranstaltninger til informationssikkerhed og databeskyttelse i form af et passende og certificeret ISMS i henhold til ISO27001-standarderne. Dette er underlagt regelmæssige interne og uafhængige kontroller.

På det tekniske plan er EQS Integrity Line udviklet i overensstemmelse med de højeste standarder for databeskyttelse og sikkerhed. Det betyder:

 • ingen protokollering af personoplysninger om besøgende og whistleblowere
 • sikring af kryptering af data i transit og lagrede data
 • ingen metadataanalyse eller forskning med vores kundedata
 • muligheder for meddelelser om databeskyttelse (ansvarsfraskrivelser) og andre oplysninger i forbindelse med rapporteringsprocessen
 • aktivering af forskellige sikkerhedsfunktioner i forbindelse med tilgang til og behandling af data

På det funktionelle niveau hjælper EQS Integrity Line sagsbehandleren med de hyppige opgaver og aktiviteter i forbindelse med de interne databeskyttelsesprocesser. Dette omfatter:

 • dynamiske påmindelser og meddelelser, når visse databeskyttelseskriterier opstår, herunder angivelse af de nødvendige foranstaltninger
 • hjælp til anonymisering af sagsoplysninger (f.eks. personoplysninger) og eventuelle vedhæftede filer
 • automatisering af interne godkendelsesprocedurer og dobbeltkontrolprincippet for behandling af følsomme sager
 • granulær autorisationsstyring og rollekoncept til finjustering af adgangen til følsomme sagsindhold
Er whistleblower systemer obligatoriske for firmaer?

Whistleblower systemer er et centralt element i et effektivt compliance styringssystem i firmaer, i henhold til internationale standarder. Ca. to tredjedele af de uregelmæssigheder, der opdages i firmaer, bliver afsløret af whistleblowere. Et velfungerende whistleblower system er derfor vigtigere som et kontrolelement end ledelsen og den eksterne og interne kontrol tilsammen.

I de seneste år har mange lande bakket kraftigt op om retsbeskyttelse af whistleblowere og dermed etablering af sikre og beskyttede whistleblower systemer, f.eks. Frankrig med deres Sapin 2-lov og EU med direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. EU-direktivet trådte i kraft den 16. december 2019 og skal være implementeret af EU’s medlemsstater ved udgangen af 2021. Senest på dette tidspunkt skal firmaerne have etableret interne whistleblower systemer.

Whistleblower systemer beskytter ikke kun whistleblowere (medarbejdere, kunder, leverandører osv.), men også firmaet mod skade på omdømme og finansielle risici.

 

Kontakt os

Danny Hofflund
Danny Hofflund

Account Executive

Hold dig ajour

Vores EQS Compliance Compass nyhedsbrev indeholder informative og spændende artikler om compliance området (blogs, white papers m.m.).

Tilmeld dig gratis nu!