Om os

EQS Groups produkter er samlet i den cloud-baserede software EQS COCKPIT. Dermed kan compliance-processer inden for whistleblower-beskyttelse og sagsbehandling, politikstyring og godkendelsesprocesser håndteres lige så professionelt som forretningspartnere, insiderlister og rapporteringsforpligtelser.

Børsnoterede virksomheder drager også fordel af et globalt newswire, investor targeting og kontaktstyring, samt IR-hjemmesider, digitale rapporter og webcasts til effektiv og sikker investorkommunikation.

Derudover leverer EQS Group software til håndtering af ESG-data (miljø, sociale forhold, god selskabsledelse), opfyldelse af due diligence-forpligtelser i forhold til menneskerettigheder i virksomhedernes forsyningskæder og til rapportering om bæredygtighed i overensstemmelse med reglerne. EQS Group blev grundlagt i München i 2000. I dag beskæftiger gruppen omkring 500 fagfolk og er repræsenteret i verdens vigtigste finanscentre.

Vores forretning er baseret på tre megatrends::

Digitalisering

Regulering

ESG

Our purpose

We at EQS Group believe that integrity and radical transparency create the most important corporate capital: Trust
As pioneers in digitization of corporate workflows our true passion is to make Investor Relations, Communications and Corporate Compliance Officers better at building trust.

Our Mission: Creating trusted companies

Our Vision

EQS Group is the leading
European cloud provider
for Corporate Compliance & global Investor Relations solutions

Vores ekspertise

Udnyttelse af digitale muligheder

Digitaliseringen er i stadig fremmarch. Vores kunder fra hele verden er på udkig efter effektive, integrerede kommunikationsløsninger, der dækker alle krav til offentliggørelse, oplysning og dokumentation, samtidig med at de også muliggør aktiv kommunikation med globale investorer og andre interessenter.

Da vi startede i 2000, var internettet i dets tidlige fase. Men allerede dengang indså vi, at det var fremtiden at arbejde digitalt og bruge et sikkert cloud-miljø. Derfor har vores workflow software, EQS IR COCKPIT, været cloud-baseret fra dag ét.

Nu tager vi et nyt skridt fremad. Efter to års intensiv udvikling lancerede vi det EQS IR COCKPIT, en banebrydende cloud-baseret platform, der opfylder kravene til offentliggørelse, oplysning og dokumentation gennem integrerede workflows.

Vi føler os hjemme på regulerede markeder

En øget regulering har resulteret i strengere retningslinjer for kapitalmarkeder og virksomheder. Som børsnoteret virksomhed forstår vi vores kunders behov og målgrupper. Ved at arbejde aktivt med faglige organisationer på de vigtigste finansielle markeder og gennem et tæt samarbejde med nationale og internationale finansielle institutioner er vi altid informeret om de nyeste trends og seneste udvikling.

EQS IR COCKPIT gør det muligt at opfylde de lovmæssige krav på en enkelt platform, hvilket gør offentliggørelsesprocessen så enkel som muligt. Takket være EQS IR COCKPITs intuitive udvikling af workflows, påmindelser og forskellige intelligente værktøjer kan vores kunder nemt håndtere reguleringer og have tillid til næsten 20 års erfaring fra vores brancheekspertise.

Til stede på de vigtigste kapitalmarkeder

For fuldt ud at forstå og opfylde vores kunders behov, for at holde os ajour med de forskellige lokale krav, har vi omkring 550 medarbejdere rundt om i verden, hvilket giver os mulighed for at hjælpe vores kunder direkte on-site og være til stede på de største kapitalmarkeder.

Vi er den ubestridte markedsleder inden for digitale investor relations på det tysktalende marked (DACH). I dag anvender alle virksomheder i det tyske aktieindeks DAX40 EQS IR COCKPIT. På det europæiske marked er vi repræsenteret af datterselskaber i London, Paris og Zürich samt salgsrepræsentanter i Italien, Spanien, Benelux-landene og Skandinavien.

Vores globale investor- og medienetværk understøttes af vores tilstedeværelse i New York City og Hong Kong.

Vores internationale og multikulturelle teams arbejder tæt sammen for at sikre, at vi hjælper vores kunder så effektivt som muligt med vores globale knowhow og fantastiske teknologi, som udvikles i vores to teknologicentre i München i Tyskland og Kochi i Indien.

Når alt kommer til alt, agerer vi lokalt men tænker globalt.

Vores netværk

EQS Group er overbevist om, at værdiorientering bør være en central del af erhvervslivet og samfundet. Vi ønsker at støtte virksomheder og organisationer i at opretholde og overholde etiske standarder og lovbestemmelser med vores software. Vi samarbejder med eksperter, er involveret i adskillige netværk, og som aktivt medlem i forskellige sammenslutninger udvider vi også vores viden om whistleblowerbeskyttelse, compliance, forretningsetik samt databeskyttelse og forbliver i konstant udveksling. Vi støtter blandt andet NGO’er gennem udvalgte medlemskaber, sponsorater og æresposter – nationalt og internationalt.

 

 

Tyskland

Berufsverband der Compliance Manager (BCM)
Berufsverband der Compliance Manager (BCM) (Professional Association of Compliance Managers) (BCM) udvikler en mission statement for erhvervet og bidrager til dens professionalisering og kvalificering. Medlemmerne er interne complianceansvarlige fra virksomheder, foreninger og andre organisationer, som er personligt og frivilligt involveret i sammenslutningen.

Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
Deutsche Institut für Interne Revision e.V. (DIIR) (German Institute for Internal Revision – DIIR) blev grundlagt i 1958. Denne almennyttige organisation har til formål at fremme og videreudvikle interne revisionsforanstaltninger i Tyskland. Organisationen støtter specialister og ledere, der er ansvarlige for vurderings- og konsultationsaktiviteter i deres daglige arbejde.

Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik – EBEN Deutschland e. V.
Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik – EBEN Deutschland e.V. (German Network for Business Ethics) blev grundlagt som en national afdeling af European Business Ethics Network (EBEN) i maj 1993, og arbejder for at fremme en tværfaglig dialog om spørgsmål vedrørende forretnings- og virksomhedsetik. DNWE har til formål at fremme udveksling af tanker og ideer relateret til etiske spørgsmål i erhvervslivet.

Deutsches Institut für Compliance e.V. (DICO) 
Deutsche Institut für Compliance e.V. (DICO) (German Institute for Compliance – DICO) blev grundlagt i Berlin, Tyskland, i 2012 af complianceeksperter fra betydningsfulde virksomheder. Formålet med denne uafhængige sammenslutning er at fastlægge compliancestandarder til overholdelse af en god forretningsskik, og at videreudvikle jobprofilen af en complianceansvarlig medarbejder.

Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) 
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) blev grundlagt i 1977. Sammenslutningen rådgiver og vejleder virksomheder der håndterer data, især dem der varetager databeskyttelsesforanstaltninger, med at løse og implementere de forskellige juridiske, tekniske og organisatoriske krav i forbindelse med databeskyttelse og datasikkerhed.

Investor-Relations-Verband (DIRK) 
DIRK – Deutscher Investor Relations Verband (German Investor Relations Association) er den største europæiske sammenslutning der skaber en forbindelse mellem virksomheder og kapitalmarkeder. Den repræsenterer ca. 90 % af den børsnoterede kapital i Tyskland. Sammenslutningen fremmer bl.a. investor relations gennem omfattende uddannelses- og videreuddannelsesmuligheder.

Security Network Munich
Oprindeligt finansieret af det bayerske ministerium for økonomi, er Security Network Munich i dag en non-profit-forening bestående af de vigtigste 100 virksomheder og forskningsinstitutioner inden for cybersikkerhed i det større område omkring München. Som Europas førende ekspertnetværk inden for informationssikkerhed fungerer det som en platform for fremragenhed for at fremme samarbejde, dialog og innovation inden for information og cybersikkerhed.

Transparency International Deutschland 
Transparency International e.V. (TI) og dets tyske repræsentant Transparency International Deutschland e.V. blev grundlagt af Dr. Peter Eigen i Berlin, Tyskland, i 1993. TI er en velgørende NGO, som har til formål at fremlægge tal fra politik, økonomi og civilsamfund for at skabe gennemsigtighed og bekæmpe korruption.

Østrig

Cercle Investor Relations Austria (CIRA)
Cercle Investor Relations Austria (CIRA) er interessegruppen for investor relations i Østrig og omfatter virksomheder, investorer og alle personer, der er interesserede i kapitalmarkedet. Cercle Investor Relations Austria (CIRA) blev grundlagt i 1992 som en frivillig interessegruppe og repræsentation for børsnoterede virksomheder. CIRA er forankret i paraplyorganisationen for International Investor Relations Federation (IIRF). Dens medlemmer består primært af dem, der er ansvarlige for investor relations i virksomheder, samt CFO’er og CEO’er.

Schweiz

Ethics & Compliance Switzerland 
Ethics and Compliance Switzerland (ECS) er en uafhængig nonprofitorganisation, der blev grundlagt i 2014 i Bern, Schweiz. ECS fremmer udviklingen af et compliancefællesskab på tværs af alle sektorer og organisationer i Schweiz og styrker etableringen og delingen af compliance best practices.

Verein Investora  Zürich
Verein Investora Zürich fremmer forholdet mellem mindre og mellemstore børsnoterede virksomheder til kapitalforvaltere, fondsforvaltere, pensionskasser, familiekontorer og kvalificerede investorer. Hovedsædet er hos Dynamics Group i Zürich, Schweiz. Investoras kapitalmarkedskonference afholdes årligt.

Transparency Schweiz 
Transparency Schweiz bekæmper korruption i Schweiz og i schweiziske aktørers forretningsforbindelser med udlandet. Transparency Switzerland udgør den schweiziske afdeling af den globale bevægelse Transparency International og har til formål at skabe mest mulig integritet i Schweiz, hvor samfundet ikke tolererer korruption i nogen form.

IR Club Schweiz 
IR Club Schweiz blev grundlagt i Zürich i 1992 under navnet Swiss Investor Relations Association (SIRV) med det formål at fremme hensynet til investor relations-erhvervet som en frivillig interessegruppe af børsnoterede selskaber.

Spanien

AHK Spain
Med omkring 1100 medlemmer og en tilstedeværelse i Spanien siden 1917, har AHK Spain et velfungerende netværk og er det vigtigste knudepunkt for alle aspekter vedrørende de økonomiske forbindelser mellem Tyskland og Spanien. Som medlemsorganisation varetager AHK Spain sine medlemmers interesser.

ASCOM
ASCOM er den første compliancesammenslutning af sin art i Spanien, der blev grundlagt i maj 2014 ud fra behovet for at skabe et fælles ståsted for professionelle compliancemedarbejdere i Spanien. ASCOM er rettet mod compliancemedarbejdere fra alle sektorer af økonomien og alle typer organisationer.

Cumplen
Cumplen er en nonprofit organisation, der siden 2014 har fremmet udviklingen, professionaliseringen og implementeringen af best practice og stræben efter ekspertise inden for regulatory compliance. Formålet er at skabe og udbrede en kultur for overholdelse af lovgivningen i offentlige og private organisationer, for at give den synlighed og give den en passende professionel ramme.

WCA
The World Compliance Association (WCA) er en international sammenslutning af fagfolk og organisationer, der er interesserede i compliance. Sammenslutningen findes i mere end 14 lande og har til formål at fremme og anerkende alle complianceaktiviteter i alle former for organisationer.

Frankrig

Le Cercle de la Compliance
Le Cercle de la Compliance blev grundlagt i 2011 af en mindre gruppe franske complianceeksperter. Formålet er at styrke betydningen af compliance i Frankrig og bidrage til udviklingen af en markedspraksis for vigtige franske og internationale compliancespørgsmål. Der er især fokus på antikorruption, konkurrencebegrænsende praksis samt internationale handelssanktioner til eksportkontrol.

Italien

AIIA
AIIA, Italian Association of Internal Auditors, er en nonprofitorganisation grundlagt i 1972 som den italienske afdeling af IIA, Institute of Internal Auditors, med det formål at forbedre organisationersstyring, risikostyring og kontrolsystemer gennem optimeringen af den interne revisionsfunktion.

ANRA
ANRA, National Association of Risk Managers, der samler risikomanagere og forsikringsagenter i Italien siden 1972. Det er et italiensk referencepunkt, der har til formål at sprede en positiv forretningskultur gennem risikostyring og forsikringsstyring.

PARTNER24ORE
Partner24Ore er et eksklusivt netværk, skabt af den italienske avis Il Sole 24 Ore, rettet mod at forbedre fagfolks færdigheder, udvide viften af konsulentydelser til deres kunder, pleje relationer og styrke deres positionering på markedet.